VPS01

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Hội đồng Quản trị


Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 7087/QĐ-UBND, ngày 30/12/2015 công nhận Hội đồng Quản trị Trường ĐH Văn Lang nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 12 thành viên.


1. Ông Bùi Quang Độ - Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Đắc Tâm - Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Cao Trí - Phó Chủ tịch
4. Ông Trương Văn Hùng, Trưởng Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Đại học, Sở GD & ĐT - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thúy Bích - Thành viên
6. Ông Nguyễn Dũng - Thành viên
7. Ông Phạm Văn Lễ - Thành viên
8. Ông Phạm Đình Phương - Thành viên
9. Ông Lê Ngọc Sơn - Thành viên
10. Ông Võ Văn Tuấn - Thành viên
11. Ông Dương Trọng Dật - Thành viên
12. Bà Trần Thị Mỹ Diệu - Thành viên.

 

 

Ban Giám hiệu


Hiệu trưởng

PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu - Ủy viên Hội đồng Quản trị 

 

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục & Đào tạo, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

và Hội đồng quản trị về các hoạt động của Nhà trường theo Luật Giáo dục, Điều lệ Trường Đại học ban hành

kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: đào tạo, nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng và thực hiện một

số nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị giao phó.

 

(Theo Thông báo số 112/TB/VL-HĐQT, ngày 27/9/2016 về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng Nhà trường)

 

 

Các Phó Hiệu trưởng và các Giám đốc Trường Đại học Văn Lang


1. Ủy viên HĐQT, Phó Hiệu trưởng thường trực – ThS. Võ Văn Tuấn
  Phụ trách công tác sinh viên, tuyển sinh, tốt nghiệp của nhà trường và thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công. (theo Quyết định số 32/QĐ-VL ngày 30/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, quyết định phân công chức năng, nhiệm vụ của các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang).

 

2. Phó Hiệu trưởng – GVC. ThS. Lê Viết Thắng
  Phụ trách công tác hợp tác quốc tế, công nghệ giáo dục và hệ thống thông tin của nhà trường.
  Kiêm nhiệm Trưởng phòng Đối ngoại và thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng phân công.
(theo Quyết định số 32/QĐ-VL ngày 30/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, quyết định phân công chức năng, nhiệm vụ của các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang).

 

3. Phó Hiệu trưởng – PGS. TS. Nguyễn Văn Áng

Phụ trách việc quản lý cơ sở vật chất và tài chính (theo Quyết định số 224/QĐ/VL-HĐQT ngày 06/9/2016) 

 

4. Nhà báo Dương Trọng Dật

Giám đốc phụ trách Tổ chức, Nội vụ và Truyền thông,

Trưởng Khoa Quan hệ Công chúng & Truyền thông (theo Quyết định số 18/QĐ/VL-HĐQT ngày 24/02/2016).

 

5. PGS. TS. Trần Minh Tâm

Giám đốc phụ trách Khoa học và Công nghệ,

Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học (theo Quyết định số 19/QĐ/VL-HĐQT ngày 24/02/2016).

 

6. TS. Phạm Đình Phương

Giám đốc phụ trách Đào tạo sau đại học và phi chính quy,

Trưởng khoa Thương mại (theo Quyết định số 17/QĐ/VL-HĐQT ngày 24/02/2016).

 

7. PGS. TS. Hoàng Văn Khoan

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng cố vấn Trường Đại học Văn Lang (theo Quyết định số 24/QĐ/VL-HĐQT ngày 02/3/2016).

 

Nguồn: Phòng Kế hoạch và Quản lý Nhân lực

 

                  


Ban Quản lý Dự án xây dựng Trường ĐH Văn Lang

  

Ngày 23/10/2015, Hội đồng Quản trị Trường ĐH Văn Lang quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Văn Lang tại phường 5, quận Gò Vấp, tên gọi tắt là Ban Quản lý Dự án.

 

Ban Quản lý Dự án có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy đinh. Ban Quản lý dự án hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động được Hội đồng Quản trị lâm thời Trường ĐH Văn Lang phê duyệt.

 (Theo Quyết định số 35/QĐ/VL-HĐQT ngày 23/10/2015 của Hội đồng Quản trị Trường ĐHDL Văn Lang)

 

Giám đốc Ban Quản lý Dự án: TS. Nguyễn Cao Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (theo Quyết định số 69/QĐ/VL-HĐQT ngày 20/4/2016)

  

                                         

Nguồn: Phòng Kế hoạch và Quản lý Nhân lực.

 

 


Các Khoa/ Ban đào tạo

 

Hiện nay, Trường ĐH Văn Lang có 14 Khoa đào tạo, 02 ngành bậc sau đại học, 19 ngành bậc đại học.

 

1. Khoa Công nghệ Thông tin (Faculty of Information Technology)
Ngành đào tạo: Kỹ thuật Phần mềm (Đào tạo theo chương trình của ĐH Carnegie Mellon – CMU, Mỹ)
Văn bằng: Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm


2. Khoa Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh (Faculty of Electro-Refrigeration Technology)
Ngành đào tạo: Kỹ thuật Nhiệt
Văn bằng: Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt

 

3. Khoa Kiến trúc – Xây dựng (Faculty of Architecture & Construction)
Ngành đào tạo: (1) Kiến trúc, (2) Kỹ thuật Công trình Xây dựng
Văn bằng: (1) Kiến trúc sư, (2) Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng

 

4. Khoa Công nghệ Sinh học (Faculty of Biological Technology)
Ngành đào tạo: Công nghệ Sinh học
Văn bằng: Kỹ sư Công nghệ Sinh học

 

5. Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường (Faculty of Environmental Technology)
Ngành đào tạo: (1) Công nghệ Kỹ thuật Môi trường – bậc đại học; (2) Kỹ thuật Môi trường – bậc sau đại học
Văn bằng: (1) Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Môi trường; (2) Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

 

6. Khoa Du lịch (Faculty of Tourism)
Ngành đào tạo: (1) Quản trị Khách sạn; (2) Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
Văn bằng: (1) Cử nhân Quản trị Khách sạn; (2) Cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
Website:
http://khoadulich.vanlanguni.edu.vn

 

7. Khoa Kế toán – Kiểm toán (Faculty of Accounting & Auditing)
Ngành đào tạo: Kế toán
Văn bằng: Cử nhân kinh tế ngành Kế toán
Website:
http://ktkt.vanlanguni.edu.vn

 

8. Khoa Tài chính – Ngân hàng (Faculty of Finance Banking)
Ngành đào tạo: Tài chính Ngân hàng
Văn bằng: Cử nhân kinh tế ngành Tài chính Ngân hàng

 

9. Khoa Quản trị Kinh doanh (Faculty of Business Administration)
Ngành/chuyên ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh;
Chuyên ngành Quản trị Hệ thống Thông tin (Information System Management – ISM)
Văn bằng: Cử nhân kinh tế ngành Quản trị Kinh doanh

 

10. Khoa Thương mại (Faculty of Commerce)
Ngành đào tạo: Kinh doanh Thương mại (gồm 3 chuyên ngành: Marketing, Thương mại Quốc tế, Quản trị Hậu cần và chuỗi cung ứng – Logistic & Supply Chain Management)
Văn bằng: Cử nhân kinh tế ngành Kinh doanh Thương mại

 

11. Khoa Ngoại ngữ (Faculty of Foreign Languages)
Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh
Văn bằng: Cử nhân Ngôn ngữ Anh

 

12. Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông (Faculty of Public Relation and Media Communication)
Ngành đào tạo: Quan hệ công chúng
Văn bằng: Cử nhân Quan hệ công chúng

Ngành đào tạo: Văn học (ứng dụng)
Văn bằng: Cử nhân Văn học

 

13. Khoa Mỹ thuật Công nghiệp (Faculty of Industrial Art)
Ngành đào tạo: (1) Thiết kế Đồ họa; (2) Thiết kế Thời trang; (3) Thiết kế Nội thất; (4) Thiết kế Công nghiệp – Tạo dáng
Văn bằng: (1) Cử nhân Thiết kế Đồ họa; (2) Cử nhân Thiết kế Thời trang; (3) Cử nhân Thiết kế Nội thất; (4) Cử nhân Thiết kế Công nghiệp – Tạo dáng
Website:
http://mtcn.vanlanguni.edu.vn

 

14. Khoa Khoa học cơ bản
Các bộ môn: (1) Toán học; (2) Vật lý; (3) Hóa học; (4) Lý luận chính trị; (5) Giáo dục thể chất; (6) Pháp luật; (7) Tin học đại cương; (8) Đồ họa kỹ thuật.

 

 

Các Phòng chức năng:

 
1.
Phòng Đào tạo

2. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

3. Phòng Đào tạo sau đại học

4. Phòng Tài chính - Kế toán
5. Phòng Hành chính
6. Phòng Kế hoạch & Quản lý Nhân lực
7. Phòng Đối ngoại
8. Phòng Phục vụ học đường Cơ sở 1
9. Phòng Phục vụ học đường Cơ sở 2
10. Phòng Kỹ thuật Tin học
11. Phòng Công tác sinh viên
12. Phòng Tư vấn Tuyển sinh
13. Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ

 

Nguồn: Phòng Hành chính

 

 


Các Trung tâm

 

Hiện nay, Trường ĐH Văn Lang có 4 trung tâm:

 


1. Trung tâm Thông tin và Thư viện
2. Trung tâm Đào tạo Quốc tế
3. Trung tâm Dạy nghề Kỹ thuật cao
4. Trung tâm Ngoại ngữ

Nguồn: Phòng Hành chính 

 

 

 

Đảng bộ

 

Nhiệm vụ, chức năng:

 

1. Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả;

 

2. Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác; làm công tác phát triển đảng viên;

 

3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân;

 

4. Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

 

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

 

(Theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
thông qua ngày 19/01/2011, Chương V, Điều 23)

  

 

Đảng ủy Trường Đại học Văn Lang nhiệm kỳ V (2015 - 2020)
 

1.    Ông Bùi Quang Độ, Bí thư


2.    Ông Lê Viết Thắng,
Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra


3.    Ông Trương Thế Quang,
Đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra


4.    Ông Nguyễn Cửu Đỉnh,
Đảng ủy viên, Phụ trách công tác chuyên môn


5.    Ông Nguyễn Đắc Thái,
Đảng ủy viên, Phụ trách công tác Công đoàn


6.    Ông Đinh Xuân Tỏa,
Đảng ủy viên, Kiêm nhiệm phụ trách công tác Đoàn – Hội và Công tác sinh viên


7.    Bà Lê Thu Hằng,
Đảng ủy viên, Phụ trách công tác tuyên huấn


8.    Bà Nguyễn Thị Thanh Cúc,
Đảng ủy viên, Phụ trách công tác Đoàn – Hội

 

  

Các tổ chức đoàn thể


1. Công đoàn


2. Đoàn thanh niên

Năm 1995, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Văn Lang ra đời. Đoàn thể hiện vai trò của mình trong phong trào “đoàn viên, sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học”, là lực lượng tiên phong trong cuộc vận động “Sinh viên tự quản học đường”, là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

 

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Văn Lang nhiệm kỳ VIII (2014 – 2017):


1. Nguyễn Thị Thanh Cúc, Bí thư
2. Phạm Thị Mộng Tuyền, Phó Bí thư
3. Nguyễn Thị Kim Chang, Ủy viên Thường vụ
4. Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Thường vụ
5. Phạm Quốc Anh, Ủy viên
6. Phan Thanh Doảng, Ủy viên
7. Trần Quốc Huy, Ủy viên
8. Tô Thanh Hương, Ủy viên
9. Trần Bình Nguyên Khang, Ủy viên
10. Trịnh Hoài Nam, Ủy viên
11. Nguyễn Võ Đại Nhân, Ủy viên
12. Sử Thành Nhân, Ủy viên
13. Phan Lê Thiên Ngân, Ủy viên
14. Nguyễn Thị Mỹ Nhi, Ủy viên
15. Nguyễn Thành Ngọc Thạch, Ủy viên
16. Bùi Trúc Quỳnh Thy, Ủy viên
17. Phạm Hồng Thảo Trang, Ủy viên
18. Cù Lê Ngọc Trân, Ủy viên
19. Nguyễn Thị Hồng Vân, Ủy viên
20. Nguyễn Thị Kim Xuyến, Ủy viên

 

3. Hội sinh viên Trường ĐH Văn Lang


Tháng 01/2002, Hội Sinh viên Trường ĐH Văn Lang chính thức thành lập. Hội luôn sát cánh cùng Đoàn trong các hoạt động, nhất là nhiệm vụ chính trị và tham mưu về công tác sinh viên cho Ban Giám hiệu, thiết kế các chương trình, hoạt động phù hợp với đông đảo sinh viên và mang tính đặc trưng của Nhà trường.

 

Năm học 2009 – 2010, công tác Hội có những điều chỉnh có tính bước ngoặt: chuyển dần việc tổ chức và quản lý công tác Hội cho sinh viên; vị trí Chủ tịch Hội Sinh viên trường do sinh viên đảm nhiệm.


Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH Văn Lang nhiệm kỳ V (2014 – 2016)
sau khi kiện toàn ngày 18/12/2015:


1. Trịnh Hoài Nam, Chủ tịch
2. Cù Lê Ngọc Trân, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra
3. Nguyễn Minh Hải Phi, Phó Chủ tịch
4. Đặng Thị Vân Anh, UV BCH
5. Huỳnh Phước Bình, UV BCH, TV Ban Kiểm tra
6. Trần Thị Diễm, UV BCH
7. Phạm Văn Đông, UV BCH
8. Trương Đình Phương Đông, UV BCH
9. Nguyễn Lê Tuyết Giang, UV BCH, TV Ban Kiểm tra
10. Bùi Hoàng Khải, UV BCH
11. Lý Thế Minh, UV BCH
12. Khưu Gia Mỹ, UV BCH
13. Phạm Kiều Trọng Nhân, UV BCH
14. Huỳnh Yến Phượng, UV BCH
15. Ngũ Tú Quyên, UV BCH
16. Nguyễn Trúc Quy, UV BCH
17. Phạm Phú Sỹ, UV Ban Thư ký, TV Ban Kiểm tra
18. Trần Thị Phương Thảo, UV BCH
19. Phan Gia Thiên, UV BCH, TV Ban Thư ký
20. Phạm Thanh Thúy, UV BCH

  

 


Tin liên quan


Trang : Hết / 0
Trụ sở: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q1, TP. HCM
ĐT: Phòng Tổng hợp: (028) 38367933 - Phòng Tuyển sinh: (028) 38374596
Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM - ĐT: (028) 35162391
Ký túc xá: 160/63, Phan Huy Ích, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Cơ sở 3 (khu trường mới): P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
Fax: (028) 38369716 - Email: p.tuyensinh@vanlanguni.edu.vn; tuyensinh@vanlanguni.edu.vn;
Tài khoản tại Ngân hàng NN&PTNT Agribank chi nhánh 3, Tp.HCM - STK: 1602 2010 01804
Trang thông tin điện tử tổng hợp Trường Đại học Văn Lang.
Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT.
Tổng biên tập: Hiệu trưởng