HƯỚNG NGHIỆP CÙNG VĂN LANG

Hướng nghiệp là một hoạt động quan trọng, giúp em hiểu biết hơn về các khối ngành, các ngành nghề trong xã hội, từ đó có chọn lựa phù hợp sở thích, năng lực của bản thân và nhu cầu của xã hội.

Đồng hành cùng em trong hoạt động hướng nghiệp, Trường Đại học Văn Lang gửi đến em bài trắc nghiệm Holland. Đây là bài trắc nghiệm hướng nghiệp được sử dụng rộng rãi trên thế giới nhằm giúp khám phá bản thân, lựa chọn ngành, nghề phù hợp tính cách. Mời em làm bài trắc nghiệm Holland sau đây: