Tầm nhìn - Sứ Mệnh - Mục tiêu chiến lược

tam nhin banner

QUYẾT ĐỊNH

Công bố sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược
của Trường Đại học Văn Lang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

  • Căn cứ Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 do Quốc hội khóa 13 ban hành;
  • Căn cứ Điều lệ trường Đại học, ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tướng chính phủ;
  • Căn cứ Quyết định 71/TTg ngày 27/1/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học dân lập Văn Lang và Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Văn Lang;
  • Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Văn Lang;

Theo đề nghị của Hiệu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Văn Lang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025.

Sứ mệnh:

Trường Đại học Văn Lang là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và đóng góp tích cực vào sự thay đổi lối sống, cách suy nghĩ và làm việc của con người thông qua giáo dục, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

Tầm nhìn:

Đến năm 2025, Trường Đại học Văn Lang trở thành trường đại học có vị thế cao trong hệ thống các trường đại học theo định hướng ứng dụng của Việt Nam; ngang tầm với các trường đại học trong khu vực về môi trường học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Mục tiêu chiến lược:

Xây dựng Trường Đại học Văn Lang trở thành trường đại học đa ngành, đa bậc học, đảm bảo chất lượng đào tạo; là địa chỉ đáng tin cậy đối với người học; là đối tác tin cậy của các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và người học của Trường Đại học Văn Lang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 CHỦ TỊCH

(đã ký)

 Bùi Quang Độ
----------------------------------------------

Kế hoạch chiến lược Trường Đại học Văn Lang giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến 2025 (tải về QĐ 347/QĐ-ĐHVL

 Trang thông tin tuyển sinh đại học 2019 - Trường ĐH Văn Lang. 
Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng.
Trụ sở: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM  |  CS.2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
CS.3: 80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM (69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM)

facebook instagram youtube facebook facebook

Chat với Fanpage VLU