Đảng bộ

Chi bộ đảng Trường Đại học Văn Lang được thành lập tháng 4/1997 với 6 đảng viên là cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu của Trường.

Tháng 10 năm 2000, chi bộ được nâng cấp thành đảng bộ, gồm 38 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ cơ sở.

Tháng 01 năm 2003, đảng bộ gồm 49 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ, trong đó có 1 chi bộ sinh viên.

Tháng 3 năm 2008, đảng bộ có 70 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ, trong đó có 1 chi bộ sinh viên.

Tháng 01/2017, đảng bộ có 92 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ, trong đó có 1 chi bộ sinh viên.

Tổ chức Đảng tại Trường Đại học Văn Lang là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong Trường thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật và Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ của Trường đối với Nhà nuwocs; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong Trường; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong quá trình hoạt động, Đảng ủy phối hợp chặt chữ với Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu; lãnh đạo sát sâu công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên để xây dựng, phát triển Trường.

Đảng ủy Trường Đại học Văn Lang nhiệm kỳ V (2015 - 2020)

  1. Ông Bùi Quang ĐộBí thư.
  2. Ông Lê Viết ThắngPhó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
  3. Ông Trương Thế QuangĐảng ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
  4. Ông Nguyễn Cửu ĐỉnhĐảng ủy viên, Phụ trách công tác chuyên môn.
  5. Ông Nguyễn Đắc TháiĐảng ủy viên, Phụ trách công tác Công đoàn.
  6. Ông Đinh Xuân TỏaĐảng ủy viên, Kiêm nhiệm phụ trách công tác Đoàn – Hội và Công tác sinh viên.
  7. Bà Lê Thu HằngĐảng ủy viên, Phụ trách công tác tuyên huấn.
  8. Bà Nguyễn Thị Thanh CúcĐảng ủy viên, Phụ trách công tác Đoàn – Hội.

Nhiệm vụ, chức năng:

1. Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả;

2. Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác; làm công tác phát triển đảng viên;

3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân;

4. Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

(Theo Điều lệ Đảng CS Việt Nam được ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng  thông qua ngày 19/01/2011,
Chương V, Điều 23)

 Trang thông tin tuyển sinh đại học 2019 - Trường ĐH Văn Lang. 
Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng.
Trụ sở: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM  |  CS.2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
CS.3: 80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM (69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM)

facebook instagram youtube facebook facebook

Chat với Fanpage VLU