MÃ TRƯỜNG: DVL

Các Phòng chức năng, Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Văn phòng: 103B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38369640 – 028. 38364954

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Phòng Đào tạo Sau đại học

Văn phòng: E101, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38432478

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://saudaihoc.vanlanguni.edu.vn


Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo 

Văn phòng: 201C, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38373620

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://ktdbcl.vanlanguni.edu.vn/


Phòng Hợp tác  Quốc tế & Nghiên cứu khoa học

Văn phòng: 204A, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38372794

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Phòng Tổng hợp

Văn phòng: 101A, 203B, 205B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38067933 - 38361412

Email: p,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


 Phòng Kế toán

Văn phòng: 105B – 106B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38368932

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


 Phòng Công tác Sinh viên 

Văn phòng: 201B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 39207867

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Phòng Tuyển sinh 

Văn phòng: 104B, 102C, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38374596 - 028. 38373741

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thư viện

Văn phòng: 104B – Tầng trệt, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

                   C201, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38369839 – 028. 35160679

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 Phòng Công nghệ thông tin 

Văn phòng: 702A, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 028. 39208783

                    C204 – C304, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 028. 35162392

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Phòng Quản lý & Khai thác Cơ sở vật chất

Văn phòng: 501C, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 3838 5174

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Phòng Hành chính - Thanh tra - Pháp chế

Văn phòng: E103 – E106, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 35162391 – 028. 35162512

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phòng Phục vụ & Dịch vụ

Văn phòng: E103 – C106, 233A Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 35162391 – 028. 35162512

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tạp chí Khoa học & Giáo dục

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: ...

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hội đồng Khoa học & Đào tạo

Văn phòng: ....

Điện thoại: 028. ...

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Các tổ chức chính trị, đoàn thể

Đảng bộ

Chi bộ đảng Trường Đại học Văn Lang được thành lập vào tháng 4/1997 với 6 đảng viên là cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu của Trường.

 • Tháng 10 năm 2000, chi bộ được nâng cấp thành đảng bộ, gồm 38 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ cơ sở.
 • Tháng 01 năm 2003, đảng bộ gồm 49 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ, trong đó có 1 chi bộ sinh viên.
 • Tháng 3 năm 2008, đảng bộ có 70 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ, trong đó có 1 chi bộ sinh viên.
 • Tháng 01/2017, đảng bộ có 92 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ, trong đó có 1 chi bộ sinh viên.
 • Tổ chức Đảng tại Trường Đại học Văn Lang là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong Trường thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật và Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ của Trường đối với Nhà nuwocs; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong Trường; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
 • Trong quá trình hoạt động, Đảng ủy phối hợp chặt chữ với Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu; lãnh đạo sát sâu công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên để xây dựng, phát triển Trường.
Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 206A, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh


Công đoàn

 • Tháng 02/1996, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh công nhận Ban Chấp hành Công đoàn Trường lâm thời gồm 5 thành viên.
 • Tháng 6/1998, Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 1 (1998 – 2000) của Trường được tổ chức.
 • Công đoàn Trường Đại học Văn Lang cùng với Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu động viên cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập để xây dựng, phát triển Trường. Đồng thời, Công đoàn Trường là tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động trong Trường.
 • Tháng 01/2017, Công đoàn Trường có 495 công đoàn viên tham gia sinh hoạt.
Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 207B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38372371 - 0913885244 (Cô Hằng)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Đoàn Thanh niên

 • Ngày 16/11/1995, Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Văn Lang. Ngày 20/11/1995, Lễ Ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Trường được tổ chức tại hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên.
 • Ngày 12/02/2000, Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định nâng Đoàn Trường Đại học Văn Lang từ đoàn cấp cơ sở lên tương đương cấp quận, huyện.
 • Trong quá trình hoạt động, Đoàn Trường đã thể hiện được vai trò của mình: động viên phong trào đoàn viên, sinh viên học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học; là lực lượng tiên phong trong cuộc vận động “Sinh viên tự quản học đường”; là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của sinh viên.
Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 201B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38374629


Hội Sinh viên

 • Tháng 01 năm 2002, Hội Sinh viên Trường Đại học Văn Lang chính thức được thành lập. Hội Sinh viên Trường luôn sát cánh cùng Đoàn Trường trong các hoạt động, phong trào sinh viên; thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham mưu về công tác sinh viên cho Nhà trường; thiết kế và tổ chức các chương trình hoạt động phong trào phù hợp cho đông đảo sinh viên, dần xây dựng nét đặc trưng của sinh viên Trường.
 • Từ năm học 2009 – 2010, vị trí Chủ tịch Hội Sinh viên Trường do sinh viên đảm nhiệm.

Văn phòng: 201B, Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38374629Trang thông tin tuyển sinh đại học 2018 - Trường ĐH Văn Lang.
Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT.
Tổng biên tập: Hiệu trưởng.
Trụ sở: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM
CS.2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
CS 3 (Khu Trường mới) : P.5, Q. Gò Vấp, TP. HCM