Most recent articles by:

Hoàng Luân

- Advertisement -

Trường Đại học Văn Lang triển khai Cổng thông tin trực tuyến một cửa (VHUB) cho sinh viên

Văn Lang, 25/03/2020 - Để cải tiến thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian đi lại cho sinh viên và cựu sinh viên, sau quá trình nghiên cứu và xây dựng, Trường Đại học Văn Lang chính thức triển khai Cổng thông tin trực tuyến một cửa VHUB từ hôm nay, ngày 25/3/2020. Trong thời gian chạy thử từ 25/3 - 30/5/2020, các thủ tục thu phí sẽ được miễn phí nếu thực hiện online.

Ngành Kiến trúc

Mã ngành: 7580101 Thời gian đào tạo: 5 năm  Văn bằng: Kiến trúc sư Tổ hợp môn xét tuyển: (môn Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số hai) ...

Đời sống sinh viên Văn Lang

Ở Văn Lang, các bạn sinh viên không chỉ đơn thuần xem đây là nơi để học tập mà còn xem đây là Nhà. Trong ngôi nhà mới, các bạn có “ba và mẹ” dạy dỗ, có anh chị chỉ bảo, có bạn bè chia sẻ và có các em săn sóc.

Must read

- Advertisement -