Most recent articles by:

Kim Ngân

- Advertisement -

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Luật  Tổ hợp môn A00: Toán – Lý – Hóa A01: Toán – Lý...

Ngành Luật Kinh tế

Mã ngành: 7380107 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Luật kinh tế Tổ hợp môn A00: Toán – Lý – Hóa A01: Toán...

Ngành Đông phương học

Mã ngành: 7310608 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Đông phương học Tổ hợp môn: A01: Toán – Lý – Tiếng Anh C00:...

Must read

- Advertisement -