Most recent articles by:

Kim Ngân

- Advertisement -

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Mã ngành: 7510205 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Tổ hợp môn (dự kiến): A00: Toán –...

Ngành Quản lý Xây dựng

Mã ngành: 7580302 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Kỹ sư Quản lý Xây dựng Tổ hợp môn: A00: Toán – Lý – Hóa A01:...

Ngành Kỹ thuật Xây dựng

Mã ngành: 7580201 Thời gian đào tạo: 4,5 năm Văn bằng: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp Tổ hợp môn: A00: Toán – Lý...

Ngành Tâm lý học

Bạn quan tâm tìm hiểu về mọi người? Bạn thích thú việc lí giải tại sao con người lại hành xử thế này mà không thế kia? Nếu vậy thì theo học ngành Tâm lý là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn

Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Ngôn ngữ Anh Tổ hợp môn (môn Tiếng Anh nhân đôi) D01: Toán -...

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Luật  Tổ hợp môn A00: Toán – Lý – Hóa A01: Toán – Lý...

Ngành Luật Kinh tế

Mã ngành: 7380107 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Luật kinh tế Tổ hợp môn A00: Toán – Lý – Hóa A01: Toán...

Ngành Đông phương học

Mã ngành: 7310608 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Đông phương học Tổ hợp môn: A01: Toán – Lý – Tiếng Anh C00:...

Must read

Ngành Y Khoa

Mã ngành: 7720101 Thời gian đào tạo: 6 năm Văn bằng:...
- Advertisement -