Most recent articles by:

Chi Nhân

- Advertisement -

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Trường Đại học Văn Lang mở ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường từ năm 1995. Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường của VLU có 3 chuyên ngành: Công nghệ, Quản lý – cố vấn môi trường, Biến đổi khí hậu.

Học bổng

Học bổng của Trường Đại học Văn Lang được sinh viên gọi bằng một cái tên thân thương, gần gũi: Học bổng VLU. Học bổng được chia thành nhiều mức khác nhau, chỉ cần bạn nỗ lực, biết đặt mục tiêu phấn đấu thì việc đạt được học bổng của Trường sẽ nằm trong lòng bàn tay của bạn, vì có rất nhiều mức phù hợp để bạn phấn đấu và đạt được.

Quỹ VL Education Fund

Chăm sóc người học là một thế mạnh của Trường Đại học Văn Lang. Ngoài học bổng học kỳ cho sinh viên trong suốt quá trình học và học bổng cựu sinh viên, năm 2019 Nhà trường xây dựng Qũy VL Education Fund dành cho các tân sinh viên. Nguồn vốn của Quỹ trích từ Qũy học bổng Trường Đại học Văn Lang và nguồn học bổng tài trợ từ doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được trao học bổng trong Lễ hội khai giảng truyền thống của Trường Đại học Văn Lang.

Must read

- Advertisement -