Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Hội thảo “Ngành Logistic – chuỗi cung ứng Việt Nam trong bối cảnh mới”

Sáng ngày 11/07/2020, tại Cơ sở 2 Trường Đại học Văn Lang, Khoa Thương mại tổ chức Hội thảo về ngành Logistics – Chuỗi...

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Tổ hợp môn xét tuyển: A00: Toán...