Ngành Công tác Xã hội

Ngành Công tác xã hội – người anh em mới của Khoa Xã hội & Nhân văn ĐH Văn Lang

Năm 2020, Khoa Xã hội và Nhân văn Đại học Văn Lang bắt đầu tuyển sinh ngành Công tác xã hội. Trên thế giới,...

Ngành Công tác Xã hội

Mã ngành: 7760101 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Công tác xã hội Tổ hợp môn: C00: Văn – Sử – Địa C14:...