Ngành Du lịch

Khoa Du lịch tổ chức hội thảo “Kinh doanh tour trực tuyến/ Triển vọng nghề nghiệp: Thiết kế và tư vấn tour riêng biệt”

Tối ngày 05/8, Hội thảo “Kinh doanh tour trực tuyến/ Triển vọng nghề nghiệp: Thiết kế và tư vấn tour riêng biệt” đã diễn...

Ngành Du lịch

Mã ngành: 7810101 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Du lịch Tổ hợp môn: A00: Toán – Lý – Hóa A01: Toán...