Ngành Ngôn ngữ Hàn

Ngôn ngữ Hàn Quốc: ngành tuyển sinh mới năm 2021 của Trường Đại học Văn Lang

Trường Đại học Văn Lang vừa chính thức thông báo tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc khóa đầu tiên năm 2021 (mã ngành...

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Ngôn ngữ Hàn Quốc Tổ hợp môn: D10: Toán – Địa – Anh D01:...