Ngành Quan hệ Công chúng

Ngành Quan hệ Công chúng

Mã ngành: 7320108 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Quan hệ Công chúng Tổ hợp môn:  Toán - Lý - Hóa ...