Ngành Thiết kế Đồ họa

Đồ án sinh viên Mỹ thuật Văn Lang triển lãm tại Seoul (Hàn Quốc)

(Phòng Tuyển sinh – Văn Lang, 23/10/2017) – Cuối tháng 9/2017, 20 đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa,...

Đồ án Thiết kế đồ họa 2013: sinh viên tích cực khai phá hướng đi riêng

(TT. Thông tin – Văn Lang, 05/7/2013) – Tuần qua, SV năm tư ngành Thiết kế đồ họa, Khoa Mỹ thuật công nghiệp rộn ràng bảo...

Ngành Thiết kế Đồ họa

Mã ngành: 7210403 Thời gian đào tạo: 4 năm  Văn bằng: Cử nhân Thiết kế Đồ họa Tổ hợp môn: môn Vẽ năng khiếu nhân đôi H03:...