Uncategorised

Hệ thống Thông tin

Mã ngành: 7480104 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Hệ thống thông tin Tổ hợp môn: A00: Toán – Lý – Hóa ...

Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu

Mã ngành: 7480102 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu Tổ hợp môn: A00: Toán...

Công nghệ Truyền thông (chuyên ngành Công nghệ Quảng cáo)

Mã ngành: 7320106 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Công nghệ Truyền thông Tổ hợp môn: A00: Toán – Lý – Hóa ...

Trường Đại học Văn Lang công bố mức điểm nhận hồ sơ tuyển sinh phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm...

(VLU, 01/8/2022) - Ngày 01/8/2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh theo...

Ngành Quản lý Công nghiệp

Mã ngành: 7510601 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Kỹ sư Quản lý Công nghiệp Tổ hợp môn: A00: Toán – Lý – Hóa A01:...

Ngành Bảo hộ lao động

Mã ngành: 7850201 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Kỹ sư Bảo hộ lao động Tổ hợp môn: A00: Toán – Lý – Hóa A01:...