Uncategorised

Trường ĐH Văn Lang trang bị phương pháp đào tạo đối mới cho ngành Công nghệ Sinh học Y dược

Y học luôn là một trong những lĩnh vực được quan tâm nhất trên thế giới bởi tầm quan trọng và những giá trị...

Tư duy đổi mới trong ngành Quản trị Công nghệ sinh học

https://medium.com/the-crown-writer/what-is-biotechnology-161811e439a8 Thị trường xã hội ngày càng tăng cao do nhu cầu của con người và sự phát triển của thời đại. Tư duy đổi...

Cơ hội nghề nghiệp mới với ngành Quản trị công nghệ sinh học y dược tại ĐH Văn Lang

Chúng ta vẫn thường nghe về công nghệ sinh học, nhưng khái niệm công nghệ sinh học y dược vẫn còn xa lạ với...

Công nghệ sinh học Y dược – Mang hơi thở tương lai cho phát triển y tế nước nhà

Trong thời đại hội nhập và phát triển, tại Việt Nam với các vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống thì sức khỏe...

Phân biệt Công nghệ Sinh học, Quản trị Công nghệ Sinh học và Công nghệ Sinh học Y dược

Các bạn trẻ, học sinh, sinh viên thường có sự nhầm lẫn giữa ba ngành học: Công nghệ Sinh học, Quản trị Công nghệ...

Quản trị môi trường doanh nghiệp – Tích hợp kiến thức môi trường, kinh doanh và PR doanh nghiệp

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã có sự tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, môi trường...

Green Building – Khái niệm mới của công trình thời đại 4.0

Trong thời đại 4.0, Green Building là mục tiêu phát triển lâu dài của Thế giới. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp cũng nhanh...

Ứng dụng khoa học công nghệ vào Nông nghiệp – Hướng đi mới cho nền nông nghiệp Việt Nam trong thời đại 4.0

Bắt kịp xu hướng hiện nay về nhu cầu nguồn nhân lực về các chuyên ngành nông- lâm- ngư nghiệp của xã hội ngày...