Chương trình CMU

Hợp tác CMU

Trường Đại học Carnegie Mellon (CMU) là một trường đại học nghiên cứu tư thục được thành lập vào năm 1900. Carnegie Mellon University (CMU) là trường Đại học danh tiếng của Mỹ, nơi khai sinh ra ngôn ngữ Java và chuẩn CMMI. CMU nổi tiếng với 15 học giả đạt giải Nobel xuyên suốt lịch sử trường. Chương trình đào tạo của CMU đặc trưng bởi tính thực hành cao, các kỹ năng mềm và các đồ án từ thực tế.