Chương trình Tiên tiến

Chương trình Đào tạo Tiên tiến

Chương trình tiên tiến cho 02 ngành Quản trị kinh doanh và Kinh doanh thương mại do Trường Đại học Văn Lang triển khai đào tạo cùng Đại học Victoria - Úc, theo hình thức liên kết chuyển tiếp đào tạo 2+2 (2 năm học ở Trường Đại học Văn Lang, 2 năm học và nhận bằng cử nhân của Đại học Victoria).