Chào mừng bạn đến

Trường Đại học Văn Lang

VLU OUR CHOICE

Khi bạn là sinh viên Văn Lang, bạn cũng là sinh viên của một ngành nghề cụ thể.

Trường Đại học Văn Lang có 57 ngành đào tạo đại học hệ chính quy, thuộc các lĩnh vực:

Kiến trúc - Mỹ thuật, Nghệ thuật, Kinh tế, Xã hội Nhân văn, Kỹ thuật, Công nghệ, Y dược

VLU OUR LIFE

Cú bứt phá của Tập đoàn giáo dục Văn Lang

Không chỉ nâng cao chất lượng mạng lưới đào tạo từ cấp tiểu học đến sau đại học hướng theo tiêu chuẩn Nhà xuất bản Đại học Oxford (Anh), Tập đoàn giáo dục Văn Lang (Van Lang Education Group) còn đang...

VL story

Video

VLU OUR PROUND