Ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử

Khoa Kỹ thuật Trường Đại học Văn Lang tổ chức Hội thảo quốc tế ICEM 2021

Nhằm kết nối nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết các vấn đề đương đại thông qua sử dụng công nghệ tiên tiến,...

Phân biệt ngành Kỹ thuật Cơ – Điện tử và Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử

Năm 2020, Khoa Kỹ thuật Trường Đại học Văn Lang mở rộng quy mô đào tạo, trong đó có 2 ngành học mới là...

Ngành Kỹ thuật Cơ – Điện tử

Mã ngành: 7520114 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Kỹ sư Kỹ thuật Cơ - Điện tử Tổ hợp môn: A00: Toán – Lý –...