Ngành Văn học (ứng dụng)

TS. Hồ Quốc Hùng – Đại học Văn Lang: “Văn học ứng dụng – học gì?”

(P.TS&TT - Văn Lang, 07/5/2020) - Vừa qua, Tạp chí Nghiên cứu Văn học của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (số tháng...

Ngành Văn học (ứng dụng)

Mã ngành: 7229030 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Văn học (ứng dụng) Tổ hợp môn D14: Văn – Sử – Tiếng Anh ...