Xu hướng mới trong giảng dạy văn học ở các nước Âu – Mỹ được đưa vào đào tạo tại Trường Đại học Văn Lang từ năm 2017, được đông đảo sinh viên và học sinh quan tâm, ủng hộ.

Ngành Văn học ứng dụng được thiết kế theo định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp rộng hơn cho sinh viên ngành Văn học, giúp sinh viên phát triển những kỹ năng nghề nghiệp gắn liền với truyền thông đại chúng, truyền thông doanh nghiệp, truyền thông xuất bản, quản lý văn hóa, du lịch, giáo dục,…

Tọa đàm tại VLU: Khát khao đi đến tận cùng sự thật – kim chỉ nam của người theo nghề báo

Ngày 12/05/2022, Viện Đào tạo Văn hóa Nghệ thuật Trường Đại học Văn Lang tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Giao lưu và...

Khoa Xã hội và Nhân văn tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa lần 1

Sáng ngày 17/7/2021, khoa Xã hội & Nhân văn Trường Đại học Văn Lang tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học...

Những khóa luận tốt nghiệp đầu tiên của sinh viên ngành Văn học ứng dụng

Sáng ngày 05/7/2021, Khoa Xã hội Nhân văn tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 23 ngành Văn học...