Xu hướng mới trong giảng dạy văn học ở các nước Âu – Mỹ được đưa vào đào tạo tại Trường Đại học Văn Lang từ năm 2017, được đông đảo sinh viên và học sinh quan tâm, ủng hộ.

Ngành Văn học ứng dụng được thiết kế theo định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp rộng hơn cho sinh viên ngành Văn học, giúp sinh viên phát triển những kỹ năng nghề nghiệp gắn liền với truyền thông đại chúng, truyền thông doanh nghiệp, truyền thông xuất bản, quản lý văn hóa, du lịch, giáo dục,…

Sinh viên ngành Văn học ứng dụng Trường Đại học Văn Lang tiếp cận Ký hiệu học dưới góc nhìn mới với PGS.TS. La...

Ngày 26/9/2020, ngành Văn học Ứng dụng - Trường Đại học Văn Lang tổ chức buổi trao đổi học thuật, gợi mở hướng nghiên...

Ngành Văn học ứng dụng khởi động kết nối chương trình đào tạo của các trường đại học Pháp

Ngày 05/12/2018, Ngành Văn học ứng dụng Trường Đại học Văn Lang đã đến thăm và làm việc về chương trình hợp tác với...

Hội thảo khoa học ngành Văn học ứng dụng – khát vọng cải cách đào tạo ngành Văn học bậc đại học

Sáng ngày 04/6/2019, Khoa Xã hội & Nhân văn Trường Đại học Văn Lang tổ chức Hội thảo Khoa học ngành Văn học (Ứng dụng) tại phòng...