Chương trình Đào tạo Đặc biệt

Học ngành chính – ngành phụ, lựa chọn mới khi học đại học

“Mình thích học ngành này nhưng cũng muốn học ngành khác!” là câu nói quen thuộc, có thể dễ dàng bắt gặp trên các...

Những lớp học ấn tượng của tôi tại giảng đường đặc biệt!

(P.TS&TT - Văn Lang, 23/04/2020) – Trên chặng đường 25 năm của Văn Lang, mỗi lớp học là một câu chuyện thú vị của từng sinh...

Chương trình Đào tạo Đặc biệt

Từ năm 2018, Trường đại học Văn Lang triển khai Chương trình đào tạo đặc biệt, được thiết kế dựa trên nền tảng Triết lý...