Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường – tiềm năng và cơ hội

 (TT. Thông tin – Văn Lang, ngày 31/8/2013) - Cùng với quá trình công nghiệp hóa và phát triển đô thị, nhu cầu nhân...

Cựu sinh viên ngành Môi trường chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp

(TT. Thông tin – Văn Lang, 23/3/2016) – Sáng 18/3/2016, Khoa Công nghệ & Quản lý Môi trường tổ chức buổi gặp mặt, trao...