Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Hệ thống thông tin Quản lý Tổ hợp môn: A00: Toán – Lý -...