Ngành Kinh tế Quốc tế

Ngành Kinh tế Quốc tế

Mã ngành: 7310106 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Kinh tế Quốc tế Tổ hợp môn: A00: Toán – Lý - Hóa A01:...