Ngành Quản trị DV Du lịch & Lữ hành

Khoa Du lịch tọa đàm với doanh nghiệp lữ hành

(TT. Thông tin – Văn Lang, ngày 26/12/2016) - Sáng 22/12/2016, tổ bộ môn Lữ hành, khoa Du lịch, Trường Đại học Văn Lang tổ chức buổi...