Chương trình đào tạo

Ngành Thiết kế Đồ họa

Mã ngành: 7210403 Thời gian đào tạo: 4 năm  Văn bằng: Cử nhân Thiết kế Đồ họa Tổ hợp môn: môn Vẽ năng khiếu nhân đôi H03:...

Ngành Thiết kế Thời trang

Mã ngành: 7210404 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Thiết kế Thời trang Tổ hợp môn: Môn Vẽ năng khiếu nhân đôi H03:...

Ngành Thiết kế Nội thất

Mã ngành: 7580108 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Thiết kế Nội thất Tổ hợp môn: môn Vẽ năng khiếu nhân đôi Toán...

Ngành Thiết kế Sản phẩm (Thiết kế Công nghiệp)

Mã ngành: 7210402 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Thiết kế Công nghiệp Tổ hợp môn: môn Vẽ năng khiếu nhân đôi H03:...

Ngành Piano

Âm nhạc được xem là phát hiện vĩ đại và thành công nhất của loài người, dường như trong âm nhạc không có sự phân biệt đẳng cấp giàu nghèo, không có ranh giới giữa ngôn ngữ và địa lý. Bất cứ ai cũng có thể nghe thấy và tận hưởng nó.

Ngành Thanh nhạc

Mã ngành: 7210205 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Thanh nhạc Tổ hợp môn: môn năng khiếu nhân đôi   N00: Văn – Năng...

Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Mã ngành: 7810103 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành Tổ hợp môn: A00: Toán...

Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Mã ngành: 7580205 Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông  - Chuyên ngành 1: Kỹ thuật...