Hợp tác quốc tế

Các chương trình Hợp tác Quốc tế

Hướng đến mục tiêu phát triển, hội nhập Quốc tế cho sinh viên và nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, trong những năm qua Trường Đại học Văn Lang không ngừng mở rộng các hoạt động hợp tác đào tạo với nhiều tổ chức và trường đại học uy tín trên Thế giới.

Chương trình Đào tạo Đặc biệt

Từ năm 2018, Trường đại học Văn Lang xây dựng Chương trình đào tạo đặc biệt để đáp ứng mối quan tâm của sinh...

Chương trình Đào tạo Tiên tiến

Chương trình Tiên tiến được thiết kế theo hình thức liên kết 2+2 và chương trình học 4 năm tại Đại học Văn Lang theo giáo trình Đại học Victoria. Sinh viên học chương trình với khoảng 90% khối lượng giảng dạy bằng tiếng Anh.

Chương trình TESOL

Năm 2019, Trường Đại học Văn Lang ký kết với CityU về hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực đào tạo, đặc biệt là chương trình đào tạo TESOL. Sinh viên lựa chọn một trong hai chương trình đào tạo chứng chỉ TESOL là: TESOL Professional Development Certificate và Master of Education in Curriculum and Instruction.

Chứng chỉ Quốc tế

ACCA và LCCI là bằng cấp/chứng chỉ uy tín, có giá trị trên thế giới, cung cấp cho sinh viên nhiều kiến thức đạt chuẩn quốc tế. Sinh viên đạt các bằng/ chứng chỉ có cơ hội làm việc trong môi trường đa quốc gia.

Hợp tác CMU

Trường Đại học Carnegie Mellon (CMU) là một trường đại học nghiên cứu tư thục được thành lập vào năm 1900. Carnegie Mellon University (CMU) là trường Đại học danh tiếng của Mỹ, nơi khai sinh ra ngôn ngữ Java và chuẩn CMMI. CMU nổi tiếng với 15 học giả đạt giải Nobel xuyên suốt lịch sử trường. Chương trình đào tạo của CMU đặc trưng bởi tính thực hành cao, các kỹ năng mềm và các đồ án từ thực tế.

Chương trình Hai văn bằng Pháp – Việt

Chương trình Hai văn bằng Pháp – Việt tổ chức đào tạo từ năm 2010 cho SV của 2 ngành: ngành Quản trị Khách sạn, và ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (Khoa Du lịch).