Hỗ trợ Sinh viên

Quỹ VL Education Fund

Chăm sóc người học là một thế mạnh của Trường Đại học Văn Lang. Ngoài học bổng học kỳ cho sinh viên trong suốt quá trình học và học bổng cựu sinh viên, năm 2019 Nhà trường xây dựng Qũy VL Education Fund dành cho các tân sinh viên. Nguồn vốn của Quỹ trích từ Qũy học bổng Trường Đại học Văn Lang và nguồn học bổng tài trợ từ doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được trao học bổng trong Lễ hội khai giảng truyền thống của Trường Đại học Văn Lang.