Most recent articles by:

Chi Nhân

- Advertisement -

Ngành Kỹ Thuật Nhiệt

Ngành Kỹ thuật Nhiệt Trường Đại học Văn Lang có 4 chuyên ngành: Kỹ thuật Kiến trúc, Kỹ thuật Dữ liệu, Kỹ thuật Phần mềm, Kỹ thuật tính toán. Ngay từ năm 3, sinh viên được giới thiệu thực tập có lương tại các công ty Nhiệt – Lạnh hàng đầu Việt Nam (REE M&E, REETECH, HTD…) và các tập đoàn Nhiệt – Lạnh hàng đầu thế giới (Aurecon, Kurihara,..). 100% sinh viên ra trường có việc làm.

Ngành Kinh doanh Thương mại

Ngành Kinh Doanh Thương mại thuộc khối ngành kinh tế, nói một cách dễ hiểu là đào tạo về các lĩnh vực bán hàng, xuất – nhập khẩu, kho, bán lẻ… là ngành nghề thiên nhiều về phân tích và tính toán. Trang bị cho người học những kiến thức chuyên ngành như quản trị bán hàng, quản trị bán lẻ. Đây là ngành học phục vụ cho đối tượng có đam mê và yêu thích công việc kinh doanh.

Ngành Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Văn Lang mở ngành Công nghệ Thông tin từ năm 1995. Ngành Công nghệ Thông tin của VLU có 3 chuyên ngành: (1) Công nghệ phần mềm, (2) Công nghệ dữ liệu, (3) Tin học Quản trị. Các môn học được cập nhật mới: Xử lý dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo, Học máy, Số hóa, Quản trị thông tin số.

Ngành Kỹ thuật Phần mềm

Chương trình học ngành Kỹ thuật Phần mềm được chuyển giao từ Trường Đại học Carngie Mellon University (CMU) – trường đại học số 1 của Mỹ về khoa học máy tính và kỹ thuật phần mềm. Trường Đại học Văn Lang mở ngành Kỹ thuật Phần mềm ở từ năm 2008.

Ngành Công nghệ Sinh học

NgànhCông nghệ Sinh học của VLU có 3 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Nông nghiệp Công nghệ cao, CNSH ứng dụng trong Y-Dược. Học Công nghệ Sinh học tại Văn Lang tất cả sinh viên đều được nhận học bổng doanh nghiệp tương đương 10% học phí trong suốt 4 năm học và giảm trừ ngay trong học phí của từng học kỳ.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Trường Đại học Văn Lang mở ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường từ năm 1995. Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường của VLU có 3 chuyên ngành: Công nghệ, Quản lý – cố vấn môi trường, Biến đổi khí hậu.

Học bổng trong quá trình học tập tại VLU

Học bổng của Trường Đại học Văn Lang được sinh viên gọi bằng một cái tên thân thương, gần gũi: Học bổng VLU. Học bổng được chia thành nhiều mức khác nhau, chỉ cần bạn nỗ lực, biết đặt mục tiêu phấn đấu thì việc đạt được học bổng của Trường sẽ nằm trong lòng bàn tay của bạn, vì có rất nhiều mức phù hợp để bạn phấn đấu và đạt được.

Must read

- Advertisement -